โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,00:10  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ถอดบทเรียนวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best practic 2021)
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,20:21  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมอนุบาล 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,20:09  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนอนุบาล 3
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,19:58  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบสำรวจการฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นอนุบาล3โดยใช้Googleฟอร์ม
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,17:19  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนออนแฮนด์ชั้นอนุบาล3ปีการศึกษา2564
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,16:17  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย(ภายใต้ค่านิยมร่วม เพชรบูรณื ๒ ต้อง STRONG
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,07:41  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ ครูผู้สอนดีเด่นระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นายประชัน จีกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,13:07  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..