โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสิริกานต์ มีไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายอัศวิน ชุมภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0884205272
อีเมล์ : chumpha55@gmail.com

นางวงเดือน โตสังข์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2