โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ปฐมวัย

นายประชัน จีกัน

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววิธิดา ปะนะสุนา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2