โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 "การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1" นายเอกภพ ชูประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กิจกรรมอบรมเย็บปักทอกระเป๋าผ้าดิบรักษ์โลก สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร_คณะครู_และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอเข้าร่วม "กิจกรรมอบรมเย็บปักทอกระเป๋าผ้าดิบรักษ์โลก สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี" โครงการ To be number one สรรสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ (สปสช.) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
การแข่งขันอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 
นิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ นิเทศติดตามการดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์