โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับใบงานของสัปดาห์ที่ 5
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เรื่อง การรับใบงานของสัปดาห์ที่ 5   ให้มารับใน วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

  โดยโรงเรียนจะแจกใบงาน/เงินอาหารกลางวันและประกอบพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ดังนี้

   1. นักเรียนชั้น อ.2 – ม.3 รับใบงานที่ห้องเรียน

   2. นักเรียนชั้น อ.2 – ป.6 รับเงินอาหารกลางวันที่ห้องเรียน

   3. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

>> แนวการปฏิบัติ

  1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

  2. ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวม  หน้ากากอนามัย

  3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 75%

  4. ยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

  

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,16:47   อ่าน 81 ครั้ง