โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line On-Hand และ On-demand และแบบผสมผสาน อย่างไม่มีกำหนด
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
เนื่องด้วยขณะนี้ โรงเรียนยังไม่ได้รับการอนุมัติ จาก ศบค.เพชรบูรณ์ ให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site (มาเรียนปกติที่โรงเรียน)
จึงขอประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line On-Hand และ On-demand และแบบผสมผสาน อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้เปิดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site
โดยให้นักเรียนมารับ-ส่งใบงาน ที่โรงเรียนทุกวันจันทร์
***หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง***

โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,22:07   อ่าน 29 ครั้ง