โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-site

    แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอได้ทราบ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งอำเภอเขาค้อได้เกิดระบาดอีกระลอก ทางโรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1369/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

      ทางโรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงขอให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND / ON–DEMAND / ON-LINE ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:58   อ่าน 44 ครั้ง