โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล บุตรอามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
เบอร์โทรศัพท์ : 0895627447