โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลภา อินทรชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 11 ตุลาคม 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0895698694