โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
E-Service

-  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

- E-Office

- E-Money


- รับสมัครนักเรียนออนไลน์

- นักเรียนเช็คเกรด

- ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนโรวเรียนบ้านทุ่งสมอ

- แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียน

- ขั้นตอนการรับย้ายนักเรียน

- เอกสารการย้ายนักเรียน

- แบบฟอร์มาการย้ายนักเรียน