โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.66 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.17 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.6 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.77 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธุ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.4 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.83 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.36 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.09 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.06 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.26 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.55 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.68 KB