โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.54 KB
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.01 KB