โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.04 KB
Adobe Acrobat Document ปฏิทินการดำเนินงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.25 KB
Adobe Acrobat Document แบบ สขร.1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.21 KB