โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ของนางสาวกนกพร โขโลจวง ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และนายสิริกานต์ มีไทย หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ของนางสาวกนกพร โขโลจวง ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,16:53   อ่าน 56 ครั้ง