โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการ TSQP
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอต้อนรับ นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางอรจิรา นามวงษาศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ และนายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มานิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการ TSQP เพื่อสร้างความเข้าใจและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,16:51   อ่าน 46 ครั้ง