โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ในระดับสถานศึกษา
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ในระดับสถานศึกษา
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) รองฯศรัญญา มาป้อง และน้องๆทีมงาน ที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,22:56   อ่าน 29 ครั้ง