โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2564,20:48   อ่าน 24 ครั้ง