โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรียนในรูปแบบ On Hand / On Line / On Demand และแบบผสมผสาน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
การเปิดเรียนตามปกติ (On Site) ต้องรออนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2564,17:24   อ่าน 25 ครั้ง