โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ พร้อมด้วยนายอัศวิน ชุมภา ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมใต้ร่มพระบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,17:40   อ่าน 34 ครั้ง