โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ      On – site ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยปฏิบัติตามมาต D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยคัดกรองครู นักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนเข้าเขตพื้นที่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,22:37   อ่าน 21 ครั้ง