โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล   บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT).ตำบลทุ่งสมอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว เข้าตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยใช้แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่จัดทำโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,19:27   อ่าน 24 ครั้ง