โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแจกใบงาน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 1/2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอดำเนินการแจกใบงาน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand/On-line/on demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในบทบาทการดูแลบุตรหลานเข้าเรียน ระหว่าง วันที่่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,15:19   อ่าน 38 ครั้ง