โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนจังหวัดเพชรบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 98
ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 99