โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
 
              ม่วงขาวพริ้วแพรวพราวงามสง่า                          เด่นหนักหนาลมพัดพาปลิวไสว
                                         
   เป็นศูนย์รวมสร้างพลังทั้งกายใจ                               ดนตรีไทยได้โดดเด่นเป็นศักดิ์ศรี
                                         
   มุ่งส่งเสริมเติมต่อการศึกษา                                    พัฒนาเหล่าศิษยาเป็นคนดี
                                         
   คุณธรรมนำความรู้เชิดชูไทยมี                                 เทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง
                                         
   ร่างกายสมบูรณ์เพิ่มพูนวินัย  (ซ้ำ)                            ก้าวไกลวิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
                                         
   นำวิถี........ไทย.......แท้                                       ทุ่งสมอร่วมเกิดก่อความสามัคคี
                                         
   กายใจนี้ไม่มีสิทธิ์คิดคอรัปชั่น                                 โรงเรียนดีวิถีพุทธสุดอนันต์
                                       
   เรียนรวมกันรักผูกพันฉันพี่น้อง*****

 
https://www.youtube.com/watch?v=aeZZn3Qarg4